SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Pazljivo preberite naslednje splošne pogoje poslovanja spletne trgovine (v nadaljevanju: splošni pogoji), saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko vstopite v našo spletno trgovino. Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh naše spletne trgovine, na našem facebook profilu, brez izjeme. V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda strani in nakupa prek naše spletne trgovine ne opravite. Šteje se, da ste z vsakim ogledom ali s transakcijo, opravljeno prek naše spletne trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši strani, zavezani z navedenim splošnim pogoji. Splošne pogoje bomo redno ažurirali in v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni vsakomur brez težav.

 

Poslovne informacije

 • Firma: UTG VODNIK proizvodnja, trgovina d.o.o.
 • Skrajšana firma: UTG Vodnik d.o.o.
 • Davčna št.: 47451742
 • Trr: SI56 2900 0005 2113 883 (Unicredit)

 

Kontakt

TOLSTOJEVA ULICA 12, 1230 DOMŽALE

 • Tel: 01 724 82 58
 • Fax: 01 724 82 59
 • Elektronski naslov: info@utg-vodnik.si

 

Splošno

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine UTG Vodnik d.o.o. (v nadaljevanju: spletna trgovina) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15 in 55/17 – ZKolT, v nadaljevanju: ZVPot).  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513  

S spletno trgovino upravlja podjetje UTG Vodnik d.o.o. (v nadaljevanju tudi: ponudnik). Ob registraciji v sistem spletne trgovine, obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

Družba UTG Vodnik d.o.o. si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave.

Družba UTG Vodnik d.o.o. se zavezuje, da je poslovanje spletne trgovine v skladu z veljavno zakonodajo.

Družba UTG Vodnik d.o.o. se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala.

Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in družbo UTG Vodnik d.o.o. v elektronski obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Spletna trgovina je odprta 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi različnih tehničnih ali drugačnih razlogov poslovanje preko naše spletne trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato si družba UTG Vodnik d.o.o. pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje spletne trgovine.

Ponudba in pogodba v spletni trgovini sta v celoti objavljeni v slovenskem jeziku.

Uporabnik spletne strani v zvezi z uporabo te strani nima nikakršnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva. Družba UTG Vodnik d.o.o. ne zaračunava nobenih dodatnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva.

Nakup v spletni trgovini ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh spletne trgovine je dovoljen samo polno poslovno sposobnim osebam starejšim od 18 let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika. Osebne podatke je dovoljeno uporabljati zgolj in samo za namen, zaradi katerega se pridobijo, ponudnik pa se zavezuje, da bo z dobljenimi osebnimi podatki ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1).

Družba UTG Vodnik d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro vaše strojne ali programske opreme zaradi obiska in operiranja s stranmi spletne trgovine ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, ali ki je v kakršnikoli zvezi z izdelki, kupljenimi v spletni trgovini.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi s spletno trgovino, se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Obveznost ponudnika

Ponudnik se zavezuje, da bo vsakemu kupcu v spletni trgovini vselej zagotovil naslednje informacije:

 • firmo družbe, sedež podjetja, matično številko in davčno številko,
 • kontaktne podatke družbe (telefon, faks, elektronski naslov),
 • bistvene značilnosti blaga in storitev ter dostopnost artiklov,
 • pogoje dostave in izvršitev storitev,
 • jasno in nedvoumno izražene cene,
 • način plačila in dostave,
 • časovno veljavnost ponudbe in rok, v katerem je mogoče odstopiti od pogodbe ter pogoje za odstop od pogodbe,
 • pojasnilo postopka reklamacije ali pritožbe.

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti artikla.

 

Uporabnik spletne trgovine

Uporabnik spletne trgovine se zavezuje, da bo spletno trgovino uporabljal pošteno, vestno in v duhu poštenega poslovnega sodelovana.

Uporabnik lahko poda mnenje ali oceno artiklov iz spletne trgovine v za to določenem spletnem prostoru na spletni strani ponudnika.  Mnenja oziroma komentarji uporabnikov ter ocene izdelkov, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti trgovine, ki so namenjene skupnosti uporabnikov. Ponudnik omogoča, da mnenje napiše katerikoli registrirani uporabnik trgovine, pred dokončno objavo pa jih ponudnik pregleda. Ponudnik ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.

 

Ponudba artiklov in način plačila

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba spletne trgovine ažurira in spreminja pogosto in hitro. Cene, prikazane na spletnem naslovu ponudnika, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Cene so predstavljene kot redne cene. Redne cene so priporočene prodajne cene proizvajalca oziroma uvoznika ali cene, ki jih sam oblikuje ponudnik. Ponudnik jasno označi ali navedena cena že vsebuje davek na dodano vrednost ali ne. Cene veljajo za nakup preko spleta v primeru 100 % plačila z gotovino ob povzetju ali plačilo predračuna z nakazilom na TRR.

Spletna trgovina omogoča naslednje načine plačila:

 • z gotovino, plačilno ali kreditno kartico ob prevzemu (preko prenosnega POS terminala),
 • z nakazilom na račun upravitelja spletne trgovine UTG Vodnik d.o.o. (po predračunu ali ponudbi).

Ponudnik izda kupcu račun na trajnem mediju (fizično ali v elektronski obliki). Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj račun).

 

Postopek nakupa

Naročilo je sprejeto, ko kupec odda naročilo in prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Kupec ob oddaji naročila izbere način plačila in način dostave blaga. Na tem koraku ima nato kupec v roku ene ure možnost preklicati naročilo, in sicer to stori pisno, preko elektronske pošte na elektronski naslov ponudnika (info@utg-vodnik.si). Kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni podatki o statusu in vsebini naročila.

Naročilo je potrjeno, če v roku ene ure od oddaje naročila kupec naročila ne prekliče. Naročilo gre takrat v nadaljnjo obdelavo, ko ga ponudnik pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik obvesti kupca po elektronski pošti o predvidenem roku dostave. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ta trenutek se šteje, da je blago odpremljeno. Rok odpreme, določen za ponudnika, začne teči v primeru nakazila kupnine do 12h isti delovni dan, sicer pa prvi naslednji delovni dan po prejemu nakazila plačila.

Ponudnik in kupec se lahko dogovorita tudi za osebni prevzem naročenega blaga na sedežu ponudnika. Za tak prevzem se morata kupec in ponudnik dogovoriti predno kupec odda naročilo.

Ponudnik v spletni trgovini sklepa kupoprodajne pogodbe samo z osebami, ki so polno poslovno sposobne.

 

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Kupec – potrošnik ima pravico, da v 15 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči (na kontaktni elektronski naslov: info@utg-vodnik.si), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračilo vplačila ponudnik nakaže na TRR kupca.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Ponudnik se zavezuje, da bo spoštoval določbe ZVPot, svojim kupcem pa ne obljubljan garancije, saj garancija za artikle, ki so predmet prodaje spletne trgovine ponudnika, ni obvezna.  

 

 

Dostava blaga

Ponudnik bo blago dostavil oziroma storitev izvedel v dogovorjenem roku. Stroške dostave ponudnik praviloma zaračuna kupcu, pri čemer ga predhodno obvesti o višini stroškov dostave. V kolikor stroške dostave nosi ponudnik, kupca o tem pravočasno obvesti (najkasneje ob oddaji naročila). 

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito. Strošek dostave preko pogodbenega partnerja, za naročeno blago v vrednosti do 100 EUR, znaša 5 EUR, za naročeno blago v vrednosti nad 100 EUR pa je dostava brezplačna.  

Če izdelka, ki ga kupec naroči, ni na zalogi, ponudnik o tem obvesti kupca takoj, ko je to mogoče in se z njim dogovori za morebitno drugo naročilo, ali pa o morebitnem daljšem roku dobave.

V kolikor se kupec in ponudnik to predhodno dogovorita, lahko kupec blago prevzame sam, in sicer na sedežu družbe. To se kupec in ponudnik dogovorita najkasneje ob oddaji naročila.

Ponudnik odpremi blago po tem, ko prejme plačilo od kupca. Ponudnik ne pride v zamudo z dostavo blaga, če kupec zamuja s plačilom. V tem primeru ima ponudnik pravico podaljšati dobavni rok blaga do trenutka, ko kupec ne plača naročenega blaga. Ko ponudnik prejme plačilo, mora naročeno blago nemudoma odpremiti kupcu.

  

Reklamacija, pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik bo ob posameznem sporu določil osebo, s katero bo kupec lahko komuniciral. Pritožbe oziroma reklamacije ponudnik sprejema na elektronskem naslovu info@utg-vodnik.si, kupec pa se lahko s ponudnikom poveže tudi telefonsko.  Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik se zavezuje, da bo vsak spor poskušal reševati na miren način in s spoštovanjem potrošniške zakonodaje.

 

 

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih