SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Pazljivo preberite naslednje splošne pogoje poslovanja spletne trgovine (v nadaljevanju: splošni pogoji). Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh naše spletne trgovine in na našem facebook profilu, brez izjeme. V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda strani in nakupa prek naše spletne trgovine ne opravite. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši strani, zavezani z navedenim splošnim pogoji. Splošne pogoje bomo redno ažurirali in v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni vsakomur brez težav.

 

 

Poslovne informacije

 

Ponudnik oziroma prodajalec

 

Firma: UTG VODNIK proizvodnja, trgovina d.o.o.

Skrajšana firma: UTG Vodnik d.o.o.

Davčna št.: 47451742

Trr: SI56 2900 0005 2113 883 (Unicredit)

 

Kontakt

 

TOLSTOJEVA ULICA 12, 1230 DOMŽALE

 

Tel: 01 724 82 58

Fax: 01 724 82 59

Elektronski naslov: info@utg-vodnik.si

 

 

Splošno

 

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice kupca (uporabnika z ali brez registracije) ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine UTG Vodnik d.o.o. (v nadaljevanju: spletna trgovina) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22, v nadaljevanju: ZVPot-1), ki je v celotnem besedilu dosegljiv na spletni strani http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7054

 

S spletno trgovino upravlja podjetje UTG Vodnik d.o.o. (v nadaljevanju tudi: ponudnik oziroma prodajalec).

 

Ob registraciji v sistem spletne trgovine, obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

 

Kupec lahko opravi nakup tudi brez registracije na spletni strani (uporabnik brez registracije).

 

Družba UTG Vodnik d.o.o. si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave.

 

Družba UTG Vodnik d.o.o. se zavezuje, da je poslovanje spletne trgovine v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in družbo UTG Vodnik d.o.o. v elektronski obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki.

 

Spletna trgovina je odprta 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi različnih tehničnih ali drugačnih razlogov poslovanje preko spletne trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato si družba UTG Vodnik d.o.o. pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje spletne trgovine.

 

Ponudba in pogodba v spletni trgovini sta v celoti objavljeni v slovenskem jeziku.

 

Kupec v zvezi z uporabo te strani nima nikakršnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva. Družba UTG Vodnik d.o.o. ne zaračunava nobenih dodatnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva.

 

Nakup v spletni trgovini ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh spletne trgovine je dovoljen samo polno poslovno sposobnim osebam starejšim od 18 let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika. Osebne podatke je dovoljeno uporabljati zgolj in samo za namen, zaradi katerega se pridobijo, ponudnik pa se zavezuje, da bo z dobljenimi osebnimi podatki ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, v nadaljevanju ZVOP-2).

 

 

Obveznost ponudnika

 

Ponudnik se zavezuje, da bo vsakemu kupcu v spletni trgovini vselej zagotovil naslednje informacije:

 

 • firmo družbe, sedež podjetja, matično številko in davčno številko,
 • kontaktne podatke družbe (telefon, elektronski naslov),
 • bistvene značilnosti blaga in storitev ter dostopnost artiklov,
 • pogoje dostave in izvršitev storitev,
 • jasno in nedvoumno izražene cene,
 • način plačila in dostave,
 • časovno veljavnost ponudbe in rok, v katerem je mogoče odstopiti od pogodbe ter pogoje za odstop od pogodbe,
 • pojasnilo postopka reklamacije ali pritožbe.

 

Dobavni rok, zaloga in prodajna cena artikla so razvidni v spletni prodajalni pri vsakem posameznem artiklu.

 

Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.

 

 

 Uporabnik spletne trgovine

 

Registrirani uporabnik in uporabnik brez registracije (v nadaljevanju skupaj uporabnik) se zavezuje, da bo spletno trgovino uporabljal pošteno, vestno in v duhu poštenega poslovnega sodelovana.

 

Registrirani uporabnik lahko poda mnenje ali oceno artiklov iz spletne trgovine v za to določenem spletnem prostoru na spletni strani ponudnika.  Mnenja oziroma komentarji uporabnikov ter ocene izdelkov, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti trgovine, ki so namenjene skupnosti uporabnikov. Ponudnik omogoča, da mnenje napiše katerikoli registrirani uporabnik trgovine, pred dokončno objavo pa jih ponudnik pregleda. Ponudnik ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

 

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.

 

 

 

Ponudba artiklov in način plačila

 

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba spletne trgovine ažurira in spreminja pogosto in hitro.

 

Cene so predstavljene kot redne cene. Redne cene so priporočene prodajne cene proizvajalca oziroma uvoznika ali cene, ki jih oblikuje sam ponudnik. Ponudnik jasno označi ali navedena cena že vsebuje davek na dodano vrednost ali ne. Cene veljajo za nakup preko spleta v primeru plačila z gotovino ali kartico ob prevzemu izdelkov, plačilo po ponudbi (nakazilo na TRR) ali s plačilno kartico (Visa, Mastercard, Diners,...).

 

Spletna trgovina omogoča naslednje načine plačila:

 

 • z gotovino, plačilno ali kreditno kartico ob prevzemu (preko prenosnega POS terminala),
 • z nakazilom na račun upravitelja spletne trgovine UTG Vodnik d.o.o. (po predračunu ali ponudbi),
 • plačilo na spletu s plačilno kartico (Visa, Mastercard, Diners,...).

 

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je v spletni trgovini sklenjena v trenutku, ko kupec pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (potrditev naročila preko spletne strani). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. Kupoprodajna pogodba (t.j. potrdilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca. Kupec po elektronski pošti prejme potrdilo o naročilu skupaj s priponko o vsebini naročila oz. sklenjeni pogodbi. Na ta način lahko kupec dostopa do pogodbe tudi naknadno - elektronsko preko e-pošte ali pa fizično, v primeru da pogodbo natisne.

 

Ponudnik izda kupcu račun na trajnem mediju (fizično ali v elektronski obliki).

 

 

Postopek nakupa

 

Izbran artikel v pravi barvi in velikosti kupec s klikom na gumb »DODAJ V KOŠARICO« doda v košarico. Za nadaljevanje nakupovanja izbere gumb »Skrij košarico«, za zaključek nakupa pa izbere gumb »Na blagajno«. Z izbiro slednjega kupca stran preusmeri do pregleda košarice, kjer kupec lahko popravi željeno količino izbranega artikla, odstrani izdelek ali napiše opombo v polju »Opomba na izdelku«. Za nadaljevanje k nakupu kupec klikne na gumb »Nadaljuj«, kjer je potrebna izbira načina plačila in načina dostave oziroma prevzema blaga. Kupec vnese še kontaktne podatke fizične ali pravne osebe za dostavo in račun.
Po izbiri plačila in načina dostave ter vpisu kontaktnih podatkov, kupec na dnu strani izbere gumb »Nadaljuj«. Kupca preusmeri na naslednjo stran, kjer lahko še enkrat preveri vse podatke naročila, vključno z izdelki in podatki za dostavo. Kupec mora pred potrditvijo naročila obvezno označiti polje »Strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja podjetja«. S klikom na besedno zvezo »splošnimi pogoji poslovanja podjetja« kupcu prikaže splošne pogoje poslovanja. Ko je kupec preveril vse podatke, označil, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja podjetja in bi rad zaključil naročilo, na dnu strani izbere gumb »Naročilo z obveznostjo plačila« ali v primeru plačila s kreditno kartico na gumb »Plačilo s kartico« in s tem zaključi nakup. Ob plačilu s kreditno kartico je potrebno vnesti veljavne podatke za uspešno transakcijo. Transakcija je odobrena s strani ponudnika, ko je blago za kupca pripravljeno.

 

Kupec nato prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V priponki elektronskega sporočila prav tako prejme vse podatke naročila v .pdf obliki. Do vseh podatkov opravljenega nakupa tako lahko kupec dostopa tudi kasneje. V roku ene ure ima kupec možnost preklicati naročilo, in sicer to stori pisno, preko elektronske pošte na elektronski naslov ponudnika (info@utg-vodnik.si) ali ustno preko telefona (01 724 82 58).

 

Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ta trenutek se šteje, da je blago odpremljeno. Rok odpreme, določen za ponudnika, začne teči v primeru prejema kupnine do 12h isti delovni dan, sicer pa prvi naslednji delovni dan po prejemu nakazila plačila.

 

Ponudnik in kupec se lahko dogovorita tudi za osebni prevzem naročenega blaga na sedežu ponudnika. Za tak prevzem se morata kupec in ponudnik dogovoriti preden kupec odda naročilo ali ob samem spletnem nakupu.

 

Ponudnik v spletni trgovini sklepa kupoprodajne pogodbe samo z osebami, ki so polno poslovno sposobne.

 

Zavrnitev nakupa

 

Ponudnik prodaja blago vsem potrošnikom pod enakimi pogoji. Ponudnik si ob upoštevanju temeljnih načel enakopravne obravnave potrošnikov in nediskriminacije med potrošniki pridžuje pravico, da zavrne nakup potrošnikom, ki očitno zlorabljajo pravice, ki jih gredo po Zakonu o varstvu potrošnikov, predvsem v naslednjih primerih:

 1. Isti potrošnik, kar je razvidno iz njegovih kontaktnih podatkov (ime in priimek, naslov za dostavo ali naslov elektronske pošte), ponovno naroči enak izdelek, ki ga je v obdobju zadnjih 24 mesecev že naročil in zanj uveljavljal pravico do odstopa od nakupa brez podaje upravičenega razloga za odstop od nakupa (npr. vračilo blaga zaradi napak).
 2. Isti potrošnik, kar je razvidno iz njegovih kontaktnih podatkov (ime in priimek, naslov za dostavo ali naslov elektronske pošte), je v obdobju zadnjih 24 mesecev najmanj trikrat uveljavljal pravico do odstopa od nakupa za različne ali enake izdelke brez podaje upravičenega razloga za odstop od nakupa (npr. vračilo blaga zaradi napak).

 

Zgoraj navedeno predstavlja zgolj primere zlorabe potrošnikovih pravic, ki pa niso nujno edine možne zlorabe pravic potrošnikov. Ponudnik si pridržuje pravico, da zavrne nakup tudi v ostalih primerih, ko je iz postopanja potrošnika ali skupine potrošnikov očitno, da zlorabljajo svoje pravice, ki jim gredo po Zakonu o varstvu potrošnikov, in zato povzročajo škodo ponudniku.

 

 

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije stroške vračila blaga.

 

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem, ko:

1.      potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom;

2.      potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu;

3.      potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;

4.      potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

 

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri teh pogodbah:

1.      o blagu, katerega cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

2.      o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

3.      o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

4.      o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

5.      o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti.

 

 

Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu iz Pravilnika o obrazcih za informacije o pogodbah o časovnem zakupu, o dolgoročnem počitniškem proizvodu, o nadaljnji prodaji in o zamenjavi ter o obrazcu za odstop od pogodb (Uradni list RS, št. 143/22) ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

 

Pravilnik in obrazec sta dosegljiva na tej povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14817

 

Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

 

Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa nosi potrošnik.

 

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

 

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

 

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

 

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

 

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

 

Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga takega blaga običajno ni mogoče vrniti po pošti.

 

Dostava blaga

 

Ponudnik bo blago dostavil oziroma storitev izvedel v dogovorjenem roku. Stroške dostave ponudnik praviloma zaračuna kupcu, pri čemer ga predhodno obvesti o višini stroškov dostave. V kolikor stroške dostave nosi ponudnik, kupca o tem pravočasno obvesti (najkasneje ob oddaji naročila).

 

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito. Strošek dostave preko pogodbenega partnerja, za naročeno blago v vrednosti do 100 EUR, znaša 5 EUR, za naročeno blago v vrednosti nad 100 EUR pa je dostava brezplačna. 

 

Če izdelka, ki ga kupec naroči, ni na zalogi, ponudnik o tem obvesti kupca takoj, ko je to mogoče in se z njim dogovori za morebitno drugo naročilo, ali pa o morebitnem daljšem roku dobave.

 

V kolikor se kupec in ponudnik to predhodno dogovorita, lahko kupec blago prevzame sam, in sicer na sedežu družbe. To se kupec in ponudnik dogovorita najkasneje ob oddaji naročila.

 

Ponudnik odpremi blago po tem, ko prejme plačilo od kupca, razen v primeru plačila po prevzemu. Ponudnik ne pride v zamudo z dostavo blaga, če kupec zamuja s plačilom. V tem primeru ima ponudnik pravico podaljšati dobavni rok blaga do trenutka, ko kupec ne plača naročenega blaga. Ko ponudnik prejme plačilo, mora naročeno blago nemudoma odpremiti kupcu.

 

Stvarna napake blaga

 

Napaka je stvarna:

1.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

2.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

3.     če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

4.     če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

 

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če Zakon o varstvu potrošnikov ne določa drugače.

 

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

 

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

 

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

 

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

-       odpravi napako na blagu ali

-       vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

-       blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

-       vrne plačani znesek.

 

Reklamacija, pritožbe in spori

 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik bo ob posameznem sporu določil osebo, s katero bo kupec lahko komuniciral. Pritožbe oziroma reklamacije ponudnik sprejema na elektronskem naslovu info@utg-vodnik.si, kupec pa se lahko s ponudnikom poveže tudi telefonsko.  Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik se zavezuje, da bo vsak spor poskušal reševati na miren način in s spoštovanjem potrošniške zakonodaje.

 

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi s spletno trgovino, se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

 

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 

Ponudnik omogoča spletno trgovino na območju RS, zato na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

 

Platforma je na voljo potrošnikom tukaj:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

Domžale, maj 2023

 

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih